Birds Sketches

Mae ein bar clyd yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac yn lle perffaith i gael gwydraid neu ddau ar ôl diwrnod prysur yn archwilio ein harfordir hardd Cymreig, p'un a ydych chi'n syrffiwr barcud brwd yn gwneud y gorau o gampau dŵr Rhosneigr neu wedi mwynhau cerdded yn hamddenol ar hyd llwybr arfordir golygfaol Ynys Môn.

Mae gan y Glan Neigr wyth o ystafelloedd golau a chyfforddus i westeion, gan gynnwys ystafell deulu, gyda golygfeydd o'r môr neu Eryri gerllaw, a gyda'n lleoliad yng nghanol y pentref, mater o daith gerdded hamddenol fydd hi i gyrraedd siopau a bwytai pentref hudolus Rhosneigr.

Gyda gwelyau cyfforddus, ystafelloedd ymolchi en suite ac WiFi yn rhad ac am ddim trwy'r gwesty, gallwch fod yn sicr o allu ymlacio yma.

Gweld mwy >

Bar croesawus Glan Neigr yng nghanol y pentref yw’r lle delfrydol i ymlacio dros wydraid.

Rydym hefyd yn cynnig ystod lawn o chwaraeon byw ar gael gan Sky Sports a BT Sport sy'n sicrhau awyrgylch bywiog ar gyfer chwaraeon mawr fydd yn golygu na fyddwch byth yn gorfod colli dim o’r cyffro! Y tu allan, mae teras a man chwarae glaswelltog sy'n boblogaidd bob amser yn ystod misoedd yr haf.

Small Shell

Mae Ynys Môn yn adnabyddus am ei golygfeydd trawiadol arfordirol a thraethau ardderchog. Ers amser maith mae wedi bod yn hafan i gerddwyr, morwyr, syrffwyr ac ymwelwyr.

Mae Rhosneigr ar arfordir de-orllewin Ynys Môn, tua 10km o Gaergybi ac ar Lwybr Arfordir Ynys Môn. Mae canol hudolus y pentref swynol ar draeth hyfryd sy'n arbennig o boblogaidd ar gyfer syrffio, hwylfyrddio, syrffio barcud a thonfyrddio.