Mae gennym chwe ystafell wely dwbl a dwy sengl i westeion yn Glan Neigr. Maent yn olau a chyfforddus a phob un â chyfleusterau en suite neu ystafell ymolchi breifat. Mae brecwast Cymreig llawn yn gynwysedig ym mhris yr ystafell ac mae parcio preifat ar gael i westeion yn ogystal â WiFi yn rhad ac am ddim trwy'r gwesty.

Yn Glan Neigr estynnwn groeso cynnes i bob un o'n gwesteion.

Mae ystafelloedd ar gael o 3pm ymlaen ac 11am yw’r amser ymadael. Am ragor o fanylion gan gynnwys prisiau cyfredol ystafelloedd a beth sydd ar gael a phryd, cliciwch isod.

Archebwch Ystafell Nawr